ثبت نام سرباز کارآفرین

ثبت نام سرباز کارآفرین

با عنایت  به موافقت فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) با بكارگيري نیروهای امریه در صندوق کارآفرینی امید در قالب طرح سرباز کارآفرین (به منظور ایجاد فرصت جهت کسب مهارتها و آماده سازی جوانان برای ورود به بازار کسب و کار و آمادگی جهت اشتغال و کارآفرینی، صرفا افرادی که توان ایجاد شغل و ایده های کارآفرینی  دارند) ، لذا متنقاضیان با توجه به شرایط اعلام شده و براساس زمانبندی ابلاغی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
توجه:

متقاضیان که در صندوق بصورت امریه پذیرفته می شوند متعهد می گردند که پس از فراغت از خدمت  برای خود  شغل ایجاد نمایند و صندوق کارآفرینی امید هیچ تعهدی نسب به جذب و بکارگیری نیروهای امریه  پس از اتمام مدت خدمت  نخواهد داشت.

شرايط مورد نياز جهت جذب نيروهاي امريه

 • الف/ خانواده ايثارگران(فرزند يا برداري شهدا،جانبازان،آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)
 • ب/افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي
 • ج/ متاهل
 • چ/ خدمت در مناطق محروم
 • ح/ نخبگان ،استعداد هاي برتر،حافظان قرآن ،قاريان برتر


مقطع و رشته تحصيلي

 • مقطع : كارشناسي - كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی :
 •  مدیریت بانکداری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت کسب و کار
  • حسابداري
  • اقتصاد
  • آمار
  • کشاورزی

توجه:

 1. با توجه به سهمیه اختصاص یافته به صندوق کارآفرینی امید در قالب سرباز کارآفرین، کلیه سریازان کارآفرین می بایست  یک ماه قبل از اتمام خدمت نسبت ارائه ایده های کارآفرینی و اشتغالزایی خود را به مدیر استان اقدام نمایند،
 2.  صندوق کارآفرینی امید هیچ تعهدی نسب به جذب و بکارگیری نیروهای فوق الذکر پس از اتمام مدت خدمت  نخواهد داشت.
 3. عدم داشتن وابستگی سببی و نسبی به پرسنل صندوق کارآفرینی امید
 4. خدمت سربازان کارآفرین  درمحل تعیین شده از طرف حوزه نظام وظیفه اعزام کننده  مشخص  می گردد.
 5. جابجایی محل اشتغال سربازان کارآفرین در طول مدت خدمت به هیچ عنوان مقدور نمی باشد، مگر با مجوز دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی عمومی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح.
 6.  امکان استفاده سریازان کارآفرین  ازکسر خدمت مقدور نمی باشد.
 7. عدم  غیبت در  برگه اعزام به خدمت .
 8. با توجه به اینکه سهیمه تعیین شده جذب سربازان کار آفرین برای مناطق محروم و شهرستانها می باشد، لذا جذب و بکارگیری  سربازان کارآفرین در مراکز و شعبات مرکزی استانها ممنوع می باشد.
 9. سریازان کارآفرین می بایست بومی و ساکن همان شهر محل خدمت باشندو تردد کارکنان وظیفه از شهری به شهر دیگه ممنوع می باشد.